English|Tiếng Việt|中文
Kiểm tra sản phẩm
Trang chủ > Dịch vụ của chúng tôi > Kiểm tra sản phẩm > > Kiểm tra trong quá tình sản xuất

Thực hiện kiểm tra khi ít nhất 20% đơn đặt hàng đã hoàn thành. Có thể phát hiện ra các vấn đề trong quá trình sản xuất hàng loạt và đảm bảo rằng các nghĩa vụ hợp đồng liên quan đến thông số kỹ thuật sản phẩm, bao bì, chất lượng được đáp ứng. Đồng thời cũng kiểm tra xem các khuyến nghị cải tiến trong quá trình kiểm tra sản xuất ban đầu có được thực hiện thành công hay không.

Tập trung ở giai đoạn này kiểm soát chất lượng được duy trì trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất. Nó cũng giúp bạn xác định xem quá trình sản xuất có đúng tiến độ hay không.

[Phía trên.]

首页 |我们的服务 |检验标准 |价格条款 |关于我们 |招聘信息 |会员注册 |联系我们 |友情链接
技术支持:荣益验货服务有限公司