English|Tiếng Việt|中文
Giá & Điều khoản
Ph bao trọn gi bao gồm: - Đi lại, bữa ăn v lm thm giờ của thanh tra vin - Điều khoản thỏa thuận v kiểm tra - Bo co đnh gi, pht hnh - Cấp giấy chứng nhận kiểm tra ph duyệt / từ chối cho nh cung cấp...
Đọc sách nhiều hơn>>
Lập ha đơn thanh ton Vui lng đnh dấu mục T/T v viết số ha đơn Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu. Trong chủ đề email, khch hng thng thường cần phải trả ph kiểm tra t n...
Đọc sách nhiều hơn>>
1. Chung 1.1 Trừ khi c sự đồng cụ thể v r rng bằng văn bản của Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu, sau đy gọi l GBI, tất cả cc dịch vụ do Cng ty TNHH Dịch vụ Kiểm...
Đọc sách nhiều hơn>>
[Phía trên.]

首页 |我们的服务 |检验标准 |价格条款 |关于我们 |招聘信息 |会员注册 |联系我们 |友情链接
技术支持:荣益验货服务有限公司