English|Tiếng Việt|中文
Kiểm tra tiêu chuẩn
Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu sử dụng bảng MIL-STD-105E ( AQL) (cn được gọi l bảng AQL) để đo lường mức độ chấp nhận được về chất lượng của sản phẩ...
Đọc sách nhiều hơn>>
Tổ chức tiu chuẩn ha quốc tế đ tạo ra loạt ti liệu ISO 9000 để thiết lập cc yu cầu quốc tế đối với cc hệ thống quản l chất lượng. By giờ được thng qua bởi hơn 100 quốc gia, việc sử...
Đọc sách nhiều hơn>>
HỆ THỐNG QUẢN L MI TRƯỜNG ISO14000 ISO 14000 l một loạt cc tiu chuẩn quốc tế về quản l mi trường. N cung cấp một khun khổ cho sự pht triển của một hệ thống quản l mi trường v chương trnh kiể...
Đọc sách nhiều hơn>>
OHSAS 18000 Đy l một tiu chuẩn kỹ thuật trong hệ thống quản l an ton v sức khỏe nghề nghiệp quốc tế gồm hai phần, 18001 v 18002 v bao gồm BS8800 v một số ấn phẩm khc. . OHSAS 18001 Đy l một hệ t...
Đọc sách nhiều hơn>>
1. LAO ĐỘNG TRẺ EM Bất kỳ trẻ no dưới 15 tuổi, trừ khi luật tuổi tối thiểu địa phương quy định tuổi cao hơn cho lm việc hoặc bắt buộc đi học, trong trường hợp đ tuổi cao hơn sẽ đượ...
Đọc sách nhiều hơn>>
Tiu chuẩn chung Tiu chuẩn TS sử dụng MIL-STD-105E (AQL) lm tiu chuẩn lấy mẫu v mức chất lượng chấp nhận được. Phương php ny được sử dụng rộng ri để quyết định c nn chấp nhận l sản xuấ...
Đọc sách nhiều hơn>>
[Phía trên.]

首页 |我们的服务 |检验标准 |价格条款 |关于我们 |招聘信息 |会员注册 |联系我们 |友情链接
技术支持:荣益验货服务有限公司