English|Tiếng Việt|中文
Kiểm tra sản phẩm
Việc kiểm tra ny được thực hiện ngay từ đầu khi sản xuất hng loạt v dựa trn cc thng số kỹ thuật của khch hng v cc mẫu tham khảo. Việc kiểm tra tập trung chủ yếu vo chất lượng của cc thnh...
Đọc sách nhiều hơn>>
Kiểm tra trước khi giao hng l kiểm tra c hệ thống cc đơn vị được chọn ngẫu nhin từ tất cả cc l đơn đặt hng của khch hng, được tiến hnh khi sản xuất của bạn hon thnh t nhất 80%. Đy l cơ hộ...
Đọc sách nhiều hơn>>
Thực hiện kiểm tra khi t nhất 20% đơn đặt hng đ hon thnh. C thể pht hiện ra cc vấn đề trong qu trnh sản xuất hng loạt v đảm bảo rằng cc nghĩa vụ hợp đồng lin quan đến thng số kỹ thuật sả...
Đọc sách nhiều hơn>>
sau: 1. Trong qu trnh sản xuất để tm nguyn nhn gốc nhược điểm của sản phẩm 2. Xc minh việc thực hiện bo co hoạt động khắc phục 3. Trong kiểm tra hội thảo sản xuất khc nhau v thấy rằng chất...
Đọc sách nhiều hơn>>
Cng ty TNHH dịch vụ kiểm sot chất lượng Glory Benefit Quảng Chu chuyn cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm thương mại nước ngoi v kiểm tra cho người mua đa quốc gia v cc cng ty kinh doan...
Đọc sách nhiều hơn>>
[Phía trên.]

首页 |我们的服务 |检验标准 |价格条款 |关于我们 |招聘信息 |会员注册 |联系我们 |友情链接
技术支持:荣益验货服务有限公司