English|Tiếng Việt|中文
Về chúng tôi
Trang chủ > Về chúng tôi > > Quy tắc đạo đức của chúng tôi
Quy tắc đạo đức của chúng tôi
Công ty TNHH Kiểm định chất lượng Glory Benefit Quảng Châu nỗ lực để giảm thiểu rủi ro giao dịch cho khách hàng và bảo vệ lợi ích của khách hàng trong khi thực hiện kiểm tra chất lượng chuyên môn khoa học một cách thận trọng. Quy tắc đạo đức là trung tâm của quy trình hoạt động và kinh doanh của chúng tôi. Công ty TNHH Kiểm định chất lượng Glory Benefit Quảng Châu khuyến khích văn hóa doanh nghiệp dựa trên các nguyên tắc sau:
Độc lập và Công bằng
Việc kiểm tra của chúng tôi được thực hiện độc lập từ bất kỳ yếu tố thương mại và tài chính bên ngoài nào ở mọi thời điểm và mọi nơi, sử dụng phương pháp nghiêm ngặt nhất với độ chính xác cao để tạo ra kết quả công bằng.
Tất cả các thành viên của Công ty TNHH Kiểm định chất lượng Glory Benefit Quảng Châu đều cam kết tuân thủ luật về Đạo đức Kinh doanh của Công ty để đảm bảo rằng không tạo ra cuộc kiểm tra nào vượt quá sự phù hợp trong hành vi của con người.
Không nhân viên nào của Công ty TNHH Kiểm định chất lượng Glory Benefit Quảng Châu sẽ trực tiếp hoặc thông qua trung gian kiếm lợi nhuận từ nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ của GBI.
Tránh xung đột lợi ích hoặc có sự xuất hiện của xung đột quyền lợi trong giao dịch kinh doanh.
Trung thực và Liêm chính
GBI tin vào kinh doanh công bằng và trung thực.
Thành công của GBI dựa trên tính liêm chính của nhân viên, tuân theo các nguyên tắc sau:
Nhân viên GBI không được phép nhận bất kỳ món quà hoặc ân huệ nào, vì lợi ích cá nhân hoặc gia đình, từ bất kỳ khách hàng hoặc nhà cung cấp nào của công ty. Nếu vi phạm sẽ sa thải ngay lập tức.
Tất cả nhân viên của GBI có trách nhiệm báo cáo bất kỳ đề nghị tham nhũng nào liên quan đến họ hoặc công ty. Nếu vi phạm sẽ sa thải ngay lập tức.
Là một nhà cung cấp dịch vụ kiểm định / kiểm tra chuyên nghiệp độc lập, chúng tôi tin rằng sự trung thực, liêm chính và công bằng là tài sản quan trọng trong kinh doanh và chúng tôi tự hào về đội ngũ nhân viên có tiêu chuẩn cao nhất về tính trung thực.
Tất cả nhân viên của GBI phải tuân theo Quy tắc ứng xử của Công ty và nghiêm cấm việc thu hút hoặc chấp nhận lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào vào bất kỳ lúc nào. Tất cả nhân viên Công ty đều nhận thức được điều khoản này và mọi vi phạm đều bị kỷ luật.
Chuyên nghiệp và thận trọng
Công việc phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế và hướng dẫn cụ thể của khách hàng.
Nhân viên của chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin bí mật dưới bất kỳ hình thức nào - bao gồm danh sách khách hàng, chi tiết về giao dịch cụ thể hoặc bất kỳ dữ liệu hoặc chương trình máy tính nào - cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra một cách nghiêm túc, cẩn thận và thận trọng bất kể công việc phức tạp, đơn giản hay đơn điệu như thế nào.
Tuân thủ luật pháp và các quy định
Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các nghị định, luật pháp và quy định quốc gia của các quốc gia khi thực hiện kiểm tra và thẩm định.
[Phía trên.]

首页 |我们的服务 |检验标准 |价格条款 |关于我们 |招聘信息 |会员注册 |联系我们 |友情链接
技术支持:荣益验货服务有限公司