English|Tiếng Việt|中文
Về chúng tôi
Trang chủ > Về chúng tôi > > Nguyên tắc của chúng tôi

1, "phấn đấu tốt nhất để tuân thủ và làm hài lòng yêu cầu khách hàng" là mục tiêu chất lượng chúng tôi đang theo đuổi. Để "tuân thủ" và "thỏa mãn" nghĩa là chúng tôi không chỉ tuân thủ các yêu cầu của khách hàng cụ thể mà còn xem xét thỏa mãn khách hàng có nhu cầu tiềm năng.

2.Tất cả các hoạt động và quy trình kinh doanh của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc hợp tác của công ty: công bằng / toàn vẹn / trung thực / khoa học / thận trọng.

3. Chúng tôi phải ghi nhận và tìm kiếm sự tin tưởng của khách hàng giành cho công ty cũng như nhân viên. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến để bảo vệ danh tiếng và hoạt động kinh doanh của khách hàng.

4. Chúng tôi tin rằng với chất lượng dịch vụ cao và hiệu quả/hoạt động kiểm soát tiết kiệm chi phí là cơ sở để khách hàng tin tưởng và ủng hộ dịch vụ.

 

5. Chúng tôi tin rằng sự trung thực, tính trách nhiệm và công bằng chơi là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, và chúng tôi tự hào có các nhân viên với tiêu chuẩn cao nhất đó. Mỗi người trong công ty phải duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong công việc và cuộc sống hàng ngày đặc biệt là công việc trong công ty. Chúng tôi không chỉ tôn trọng tinh thần thực sự của pháp luật mà còn cải thiện quản lý chặt chẽ để thực hành.

6. Chúng tôi cố gắng tuyển dụng nhân viên có năng lực và trách nhiệm nhất để phát triển công ty.

Chúng tôi vững tin rằng sự phát triển của công ty chúng tôi là thuộc về mỗi nhân viên.

[Phía trên.]

首页 |我们的服务 |检验标准 |价格条款 |关于我们 |招聘信息 |会员注册 |联系我们 |友情链接
技术支持:荣益验货服务有限公司